Vă rugăm să citiți cu atenție această politică de utilizator înainte de a utiliza Site-ul. Citește, de asemenea Politica de confidentialitate și Termenii și Condițiile.


Această politică se aplică tuturor utilizatorilor și vizitatorilor site-ului.

Utilizarea site-ului dvs. înseamnă că acceptați și sunteți de acord să respectați toate politiciile din această politică, care le completează împreună cu Termenii și Conditiile.


1. Standarde de conținut

Standardele de conținut prevăzute în această clauză se aplică tuturor materialelor pe care le contribuiți la site (“contribuţii”).


1.1 Contribuțiile și orice alte informații pe care ni le furnizați trebuie să:

 • fii exact
 • respectă legea aplicabilă în Romania și în orice țară din care sunt înregistrate

1.2 Contribuțiile și orice alte informații pe care ni le furnizați nu trebuie:

 • cobțineți orice material obscen, ofensator, urât, inflamator sau defăimător al oricărei persoane
 • promovarea activității ilegale, un material sexual sau o violență explicită
 • promovarea discriminării pe rasă, sex, religie, naționalitate, dizabilitate, orientare sexuală sau vârstă
 • încalcă orice drept de autor, drept de bază de date sau marcă comercială a oricărei alte persoane
 • este posibil să înșele orice persoană
 • să fie făcut cu încălcarea oricărei obligații legale datorate unui terț, cum ar fi o datorie contractuală sau o obligație de încredere
 • fii amenințător, abuziv sau invadat confidențialitatea altuia sau poate cauza supărare, inconveniente sau anxietate inutilă
 • riscă să hărțuiești, să deranjeze, să jeneze, să alarme sau să enerveze orice altă persoană
 • să fie folosit pentru a înlocui orice persoană sau companie sau pentru a reprezenta greșit identitatea sau apartenența dvs. la orice persoană sau companie
 • dați impresia că emană de la noi, dacă nu este cazul
 • pledează, promovează sau ajută orice act ilicit, cum ar fi încălcarea dreptului de autor sau utilizarea necorespunzătoare a computerului

2. Suspendarea și încetarea


2.1 Vom stabili, la discreția noastră, când a avut loc o încălcare a prezentei politici, inclusiv suspendarea imediată sau încetarea accesului sau a utilizării.


2.2 Nerespectarea acestei politici constituie o încălcare semnificativă a noastră atermenii și condițiile și poate duce la luarea tuturor sau a oricăreia dintre următoarele acțiuni:

 • retragerea imediată, temporară sau permanentă a dreptului dvs. de a utiliza Site-ul
 • eliminarea imediată, temporară sau permanentă a oricăror postări sau materiale încărcate de dvs. pe Site
 • emiterea unui avertisment pentru dvs.
 • blocarea numărului de telefon sau a adresei IP
 • proceduri legale împotriva dvs. pentru rambursarea tuturor cheltuielilor pe bază de despăgubire care rezultă din încălcarea
 • acțiuni juridice suplimentare împotriva dvs.
 • dezvăluirea acestor informații autorităților de aplicare a legii așa cum considerăm în mod rezonabil că este necesară

2.3 Excludem (în măsura maximă permisă de lege) răspunderea pentru acțiunile întreprinse ca răspuns la încălcările acestei politici. Răspunsurile descrise în această politică nu sunt limitate și putem lua orice alte măsuri pe care le considerăm în mod rezonabil corespunzătoare.


3. Modificări la această politică

Putem revizui această politică în orice moment, la discreția noastră, modificând oricând această pagină.